På bästa sändningstid var statsminister Ulf Kristersson påväg att säga att folkmord är rättfärdigat i självförsvar. Han hejdade sig vid folk, och sa självförsvar. Han hörde vad han var på väg att säga, precis som alla andra närvarande.

Även om orden uteblev var Ulf Kristerssons tanke fullbordad, det fullständiga utplånandet av det Palestinska folket är ett godtagbart nödvändigt ont för att garantera Israels säkerhet.

Det går att hävda att det var en enkel felsägning, men mot Ulf Kristerssons ideologiska bakgrund som en ultrakonservativ som bekymmerslöst samarbetar med ett radikalt och revolutionärt nationalistiskt parti så är det inte särskilt troligt att det är en kontextlös felsägning.

Under Ulf Kristerssons tid har SD lagt fram på bordet att asylsökande skall förvaras i former liknande koncentrationsläger avskilda från samhället, och senast har det föreslagits att SD vill att man ska kunna göra invandrare statslösa. Det här är i konflikt med internationell lag, något FN drev igenom eftersom förintelsen föranleddes av att människor gjordes statslösa. Ulfs tystnad om dessa förslag från SD säger väldigt mycket om var hans smärtgräns går, och än så länge verkar han vara bekväm med radikal nationalism.

En stor del av den nationalistiska ideologins narrativ är att det pågår ett folkutbyte, ett tyst folkmord på det vita Europeiska folket genom att medelst utomeuroprisk invandring och barnafödande gå om vita européer för att ta över samhället. En idé som både Jomshof och Karlsson spridit via sina kanaler. Det är en konspirationsteori som både saknar materiell grund och vetenskaplig evidens, utan är enbart ett verktyg för att sprida skräck bland sina sympatisörer. Denna osäkerhet översätts till politisk makt, då deras väljare vänder sig till SD för att återvinna sin säkerhet. Det är en strategi Moderaterna är väl medvetna om.

Att Moderaterna inte reagerar mot detta eller avsäger sig sitt samarbete med SD samtidigt som de tillsammans argumenterat för återvandring betyder att de har köpt den konspirationsteorin och deras föreslagna lösning är att den utomeuropeiska befolkningen måste återvandra. Massåtervandring är en form av tvångsförflyttning och något FN anser vara en form av etnisk rensning. Moderaterna har annars varit snabba att kritisera andra historiska aktörer för detta brott.

Med detta i bakgrund kan vi se hur Moderaterna under Ulf Kristerssons ledning accepterat etnisk rensning som en legitim metod för att skapa en pervers form av säkerhet där varje Palestinskt barn skall sjungas till sömn av liemannen. Det går att hävda att Moderaterna inte kan stå till svars för SDs politik, men de har omfamnat deras idéer vid varje steg, implementerat deras policy och även gett deras mest smaklösa förslag ett tystnadens godkännande.

När Ulf är påväg att säga att folkmord är legitimt som självförsvar är det under skuggan av SD’s ideologiska träd som han äter av deras ruttna äpplen. Han är bildad nog att förstå nationalismens politiska verklighet, och det är en sällan skådad hybris och narcissism att varken be om ursäkt eller avsäga sig sitt politiska uppdrag efter ett sådant uttalande.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!