Bild på kongressal där en ängel beskjuts med pilar.

Att stå upp mot orättvisor är bland det finaste och viktigaste man kan göra. Men att stå upp för rättvisa är inget främmande för oss kamrater för Vänsterpartiet är ett parti som står upp för rättvisa. När orättvisa begås så måste vi stå upp för rättvisan. Detta gäller såväl inom som utanför partiet. Jag vill därför skriva några rader om den orättvisa behandlingen som kamrat Björn Alling från Linköping kommun fått.

Som ni redan vet har kamrat Björn blivit utesluten ur Vänsterpartiet efter 25 år av medlemskap. Ledningens angivna orsak: grova påhopp under en längre tid som gjort det svårt för andra partikamrater att göra sig hörda i debatten. Björn själv menar på att han blivit utesluten för att han öppet framfört kritik mot högervridning av partiet, vilket han skrivit om i magasinet Parabol.

Vad jag förstått så har orsaken till uteslutningen ändrats under ärendets gång. Kritik mot staten Israel och krav på partiledaren Nooshi Dagostars avgång utlöste uteslutningsärendet i november 2023. Men orsaken till själva uteslutningen uppgavs sedan vara grova påhopp under en längre tid. Uteslutningen väcker många frågor och funderingar hos mig. Handlar det verkligen om oacceptabelt språkbruk eller har ledningen valt att benämna politisk kritik som oacceptabelt språkbruk? Varför kontaktade inte ledningen Björn långt innan om han nu haft oacceptabelt språkbruk under en längre tid?

Björn är inte ensam om sin kritik avseende en högervridning av partiet. Vi är många kamrater som håller med honom i flera sakfrågor. Och det är inte Björn som gjort det svårare för kamrater att delta i debatten utan snarare ledning som gjort det i och med uteslutningen. En debatt hämmas inte av politisk kritik men däremot av rädslan att bli utesluten ur partiet.

Avslutningsvis vill jag uppmana er kamrater till att lägg era personliga åsikter om Björn åt sidan och istället ta ställning till om Björn agerat i strid med partiets stadgar. Går kritiken han framfört mot ledningen i form av en högervridning av partiet i strid med Vänsterpartiets stadgar eller inte? För det är bara det det hela handlar om och inget annat. Vi kan absolut ha diskussioner kring språkbruk, såväl Björns, Nooshis och Ida Gabrielssons och om partiets bristande interna processer. Vi kan även ha diskussioner om att det inte är Björn utan ledningen som agerat i strid mot stadgarna efter avsteg från kongress beslut. Men dessa diskussioner tar oss bara bort från sakfrågan:

Vill vi ha ett parti där kritik mot ledningen är tillåten eller leder till uteslutning?

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!