Bild på ett fabrikslandskap med kugghjul och skorstenar med rök.

Programförslaget använder inte begreppet kapitalism, men pratar om den som klassamhället under industrisamhället. Programmet skulle må bra av att i det sammanhanget kort definiera kapitalismen. Det blir tydligare vilka krafter vi kämpar mot och varför de är ett hinder för friheten. Lönearbetet som grunden till kapitalägarnas utsugning av arbetarklassen och utvinning av mervärde, liksom kapitalackumulationen som motor, är så grundläggande villkor för det kapitalistiska produktionssättet att problemet med kapitalet inte går att greppa utan dem.

Att tillämpa begreppet kapitalism öppnar också upp för en tydligare beskrivning av socialism senare i programmet, som något som vill nå bortom kapitalismen för att skapa bestående frigörelse.

Vi yrkar

att texten från och med ”Ägandet började” på rad 92 till och med rad 94 stryks och ersätts med följande text:

”När människor började arbeta i utbyte mot en lön som inte motsvarade värdet av varorna och tjänsterna de producerade uppstod helt nya möjligheter till ekonomisk vinst för dem som ägde produktionen. De kunde bygga kapital som användes för att utöka produktionen. Ägandet började organiseras i bolag som konkurrerade med varandra i effektivitet, för att öka vinsterna och samla ett allt större kapital. Denna kapitalism trängde undan tidigare former för att organisera samhällets produktion.”

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!