Bild på politiker som sitter och planerar på en karta som ser ut som en spelplan.

Om det mänskliga samhället på vår planet verkligen ska vara hållbart måste vi både uppfylla ett antal krav som rör vårt sociala liv, det sociala fundamentet, och de ekologiska begränsningar som rör tillståndet på vår planet, det ekologiska taket.

Det handlar om alla människors rätt till ett anständigt liv; om rätten och tillgången till vatten, mat, hälsa, bostad, utbildning, energi, inkomst och arbete. Alla har rätt att kunna leva i fred och rättvisa, ha politiskt medbestämmande, jämlikt och jämställt i sociala nätverk.

Det handlar om att vi håller oss inom de planetära gränserna som beskrivits av många. Det handlar om klimatförändringarna, försurningen av haven, kemiska föroreningar, kväve- och fosformättnad i våra marker, den vårdslösa färskvatten- och markanvändningen, förlusten av biologisk mångfald, luftföroreningarna och uttunningen av ozonskikt.

I ett program för Vänsterpartiet borde detta bland annat ge avtryck på följande sätt:

Systemskifte för ekologisk socialism

Såväl tillväxtaxiomet som den kapitalistiska ordningen måste utmanas för att mynna ut i en helt ny samhällsordning – ett systemskifte. Kalla det social demokrati – eller ekologisk socialism om ni vill!

Klimat- och miljörörelsen talar allt oftare med stöd av forskningen om behovet av systemskifte eftersom dagens samhällsordning skapat och fördjupar klimatkrisen; hotar den biologiska mångfalden för flora och fauna – något som sammantaget leder till livsmedelskris och hot även mot den mänskliga artens överlevnad.

Den kapitalistiska marknadsekonomins sätt att bygga samhället har förvisso drivit utvecklingen framåt på många sätt. Men nu har den gjort sitt. Att lappa och laga ett sjunkande skepp duger inte! Så länge detta system tillåts fortleva kommer vi i framtiden att se fortsatt rovdrift av naturresurser och fördjupad klimatkris. Exploateringen av människor kommer att fortsätta och ojämlikheten kommer att växa.

I vårt partiprogram måste vi tydligt göra upp med den kapitalistiska marknadsekonomin, den heliga privata äganderätten och dess problematiska drift att gynna allt som ger maximal vinst för privatkapitalet på så kort tid som möjligt.

Vi måste ifrågasätta en lång rad formella principer och informella förgivettaganden som kringgärdar oss. De finns bokstavligt talat i våra gener och styr vår vardag.

Vi ska systematiskt och med demokratiska metoder, verka för att ersätta dagens (o)ordning med något nytt som stödjer ett icke vinstmaximerande, människovänligt, jämlikhetsinriktat, ett demokratiskt socialt och ekologiskt hållbart ekonomiskt/politiskt system. Exakt hur vi vill att detta nya i slutänden ska se ut (ekologisk socialism?) måste vi också diskutera. Ytterst måste vi svara på frågan vad som är meningen med våra liv och vad som är syftet med att vi överhuvudtaget bygger och organiserar oss i samhällen.

Vi behöver nya, positiva berättelser om hur ett omställt och socialistiskt Sverige skulle kunna se ut om 10-30-50 år – om Vänsterpartiet fick bestämma.

Detta är förvisso synpunkter som inte alltid är så lätta att förklara och få förståelse för. Men om vi som ett vänsterparti värt namnet inte talar klarspråk om vårt systemperspektiv, då blir vi bara ett parti som alla andra på den politiska teatern.

Agne Sandberg,

Vänsterpartiet Karlstad

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!