Kamrat Björn Alling från Linköping har blivit utesluten ur Vänsterpartiet efter 25 år som medlem. Jag tycker att det här är ett väldigt sorgligt beslut eftersom Björn är en resurs för partiet och inte en belastning. Ett parti med höga mål och stora visioner behöver kunniga, engagerade och modiga medlemmar som Björn för att nå målen. Att utesluta honom är därför inte rätt väg att gå för partiet.

Jag har aldrig träffat Björn, känner honom endast via social medier. Har följt honom i några år och beundrar hans mod att våga stå upp rakryggad för sina åsikter. Jag håller inte med Björn i allt han skriver men är bredd att kämpa för hans rätt att uttrycka sina åsikter. I kampen om ett jämlikt och rättvist samhälle ska kamrater som Björn inte uteslutas utan gå sida vid sida med oss och hjälpa oss i kampen.

Enligt partistyrelsen beror uteslutningen på ”grova påhopp” som pågått i många år. Björn menar däremot att det är politisk kritik som han har riktat mot en högervridning av Vänsterpartiet. Men det är inte orsaken till uteslutningen jag vill lyfta här utan vill främst belysa dess negativa konsekvenser. Detta eftersom jag inte förstår hur det skulle främja en sund och stark interndemokrati att utesluta istället för att öppna upp för en dialog.

Det som är skadligt för Vänsterpartiet är inte enskilda medlemmars kritik mot ledningen på sociala medier utan snarare bristen på interndemokrati och drastiska uteslutningar. Vi kan absolut ha åsikter om Björns tonläge men det måste vara tillåtet med politisk debatt inom partiet. När ledningen underminerar partiprogrammet är kritiken relevant oavsett tonläge. Det är naivt av ledningen att tro att avstegen inte kommer medföra några konsekvenser. Priset för svag interndemokrati och lågt i tak är nästan alltid minskat engagemang bland medlemmarna och minskad tillit till ledningen. En stark vänster har inte råd med att vara selektiv när det kommer till partiets interndemokrati. Vi har heller inte råd med selektiva bedömningar av vad som anses vara oacceptabelt språkbruk. När ledningen själva använder oacceptabelt språkbruk och dessutom på TV, blir orsaken till Björns uteslutning inte helt trovärdig. Det är ledningen som sätter kulturen.

När fascistiska och rasistiska högervindar blåser allt starkare i Sverige är det viktigare än någonsin med en stark vänster. Högern måste utmanas genom en tydlig opposition för ett bättre Sverige. Att låta samhällsbyggandet gå först är en förutsättning om vänstern ska lyckas.

Avslutningsvis vill jag säga att vi inte behöver hålla med om vad Björn säger eller gilla hans tonläge. Faktum är att vi inte ens behöver gilla Björn för att stötta honom eftersom det inte handlar om honom utan om oss. Om dig och mig. Det handlar om vilket parti vi vill att Vänsterpartiet ska vara. Vill vi ha högt i tak och tillåtande klimat eller drastiska uteslutningar? Valet är vårt! När ledningar svävar iväg är det medlemmarnas ansvar att påtala detta.

Björn har överklagat ledningens beslut om uteslutningen till Vänsterpartiets kongress i maj 2024 och jag hoppas att ombuden på kongressen upphäver beslutet.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!