Foto: jplenio

Förslaget till partiprogram har långt svagare förankring i de ekologiska och gröna perspektiven än det nuvarande partiprogrammet. Förankringen är också långt svagare än vad som krävs av ett modernt partiprogram som ämnar ta det mänskliga samhället ur de akuta ekologiska kriserna. De unga klimataktivisterna är desperata. Vilket parti tar kriserna på allvar? Det måste finnas åtminstone ett riksdagsparti som inser att de ekologiska kriserna kräver ett helhetsperspektiv och ett systemskifte till en mer demokratisk ekonomi som sätter välbefinnande före exploatering.

Vänsterpartiets medlemmar, det är vi som bestämmer vad partiets syfte är. Vilket sorts samhälle vill vi se? Nu har partiets kongress inletts och ombuden har nu chansen att staka ut partiets inriktning och ideologiska grund för lång tid framöver. Över 1000 motioner har skrivits och lämnats in av medlemmar och partiföreningar för att förbättra det föreslagna partiprogrammet. Väldigt många motioner handlar om att tydliggöra partiets grundläggande ideologi. Ytterligare ett väldigt stort antal handlar om att ärligt beskriva miljökriserna, bredda det gröna perspektivet och klart beskriva behovet av klimat- och miljörättvisa. Den öppna debatten och medlemmarnas kritik har lett till att programkommissionen åter lyft in centrala ord som socialism och kapitalism. Mycket bra, men man kan undra varför detta togs bort i första hand när det handlar om riksdagens enda socialistiska parti. Som efterlysts många gånger behöver dock begreppen beskrivas och förklaras. Vad är det vi menar med socialism? Hur hänger kapitalismen ihop med klimat- och miljökriserna? Fortfarande är det gröna perspektivet fattigt och ensidigt.

Bristande helhetssyn gällande miljökriserna

Bristen på en helhetssyn av miljökriserna märks i hela det nya förslaget på partiprogram. Även om det finns ett avsnitt med titeln ”Ekologiska kriser” där ”trängda ekosystem” och ”slösande” av ”begränsade resurser” nämns så är det tydligt att fokus genomgående är riktat mot klimatkrisen och mot fossilindustrin. T.ex. märks det i inledningen och i rubriksättningen ”Ut ur fossilberoendet” av den del som ska presentera grunden för vår miljöpolitik. Detta ensidiga perspektiv vet vi redan av erfarenhet är förödande för både miljö, klimat och vår möjlighet att fortsätta leva på planeten. Även med effektiva fossilfria fiskefartyg kan vi tömma oceanerna på fisk. Även med förnybar el kan vi sprida kemikalier, farligt avfall och utrota arter. När urskogar skövlas och mångfald ersätts av plantager för att i klimatets namn mata våra förbränningsmotorer och kraftvärmeverk med biobränslen, så har en ohållbar energikälla bytts ut mot en annan.

Ett avsnitt (rad 415-423) tar upp slit- och släng-inriktningen och slöseriet som den kapitalistiska produktionen medför. Här nämns också konflikten mellan miljö och lyxkonsumtion av de rikaste, i kontrast till människans ”verkliga behov”. Detta avsnitt är bra och viktigt men det som inte nämns är ju att majoriteten av det svenskar konsumerar produceras utomlands på djupt ohållbara vis. Kritiken mot slit-och-släng-produktionen följs inte upp av några förslag på lösningar. Ordet ”konsumtion” nämns endast på ett ställe i hela förslaget (rad 466). Samtidigt vet vi att svenskarnas konsumtion är långt mer klimat- och miljöbelastande än aktiviteterna inom Sveriges gränser.

”Gränser” nämns bara i förslaget i sammanhanget kvinnors integritet. Men essentiellt är att naturen och planetsystemet har gränser och det är överproduktionen/konsumtionen som redan idag passerat dessa gränser. Anledningen till att socialismen kan säkra mänsklig överlevnad är för att socialismen handlar om jämlik fördelning av resurserna medan kapitalismens logik är expansion. Det gamla partiprogrammet tar fasta på dessa ekologiska gränser och dess koppling till jämlikhet, socialism och klimaträttvisa. Det är häpnadsväckande att det liggande förslaget nu är en reträtt från systemkritiken, socialismen och klimaträttvisan. Detta måste självklart in i partiprogrammet.

Ett vänsterparti måste ha visioner och ideologisk grund

Det märkliga med partisyrelsens svar är att det återkommande hävdas att det smala fokuset på fossilberoendet är en strategisk prioritering för att samla brett stöd. Ett partiprogram är inget strategidokument, sådana har partiet haft och strategi kommer ledningen hela tiden förhålla sig till. Men ett politiskt parti måste ha en ideologi, ett perspektiv på samhället och mål och riktning för vad vi vill åstadkomma. Att bara jobba för att göra det kapitalistiska samhället ”lite drägligare” är en fälla som Socialdemokraterna gått i, som varken gett dem bredare stöd eller fört samhällsdebatten åt vänster. Varför ska Vänsterpartiet göra samma misstag? Oviljan att beskriva socialismen eller vilket samhälle Vänsterpartiet vill se förklaras av programkommissionen med att:

”vi vill gå mot en roll för Vänsterpartiet där vi uppfattas stå med båda fötterna i dagens politiska situation, snarare än att ha stora, lite filosofiska målsättningar som vi försöker få verkligheten att anpassa sig till.”

Detta är ett missförstånd av både politisk strategi och ideologi. Ett partiprogram ska inte stå med fötterna i dagspolitiken, utan vara en grund som håller över tid. Att få andra att anpassa sig till vår världsbild och dra diskursen åt vänster det är precis den strategi som har chans att på riktigt förändra samhället och samtidigt få Vänsterpartiet att växa. Väljare och medborgare längtar efter ett politiskt alternativ som har visioner och inte hymlar. Det största hindret för ett jämlikt samhälle inom planetens gränser är det tankeförbud som vi själva pålägger oss om hur vi skulle vilja att samhället var skapt.

Som tur var finns det välformulerade motioner med bra förslag på ändringar av partiprogrammet.  Själv har jag skrivit mina motioner med samma språk och ton som det föreslagna dokumentet, men med en stor dos ökad tydlighet, ärlighet och ideologisk klarhet. Nedan följer en lista på motioner som gör att breddar och skärper de gröna perspektivet och förtydligar vår ideologiska grund (de fetstilade numren är mina egna motioner).

Motionerna som gör partiet grönt, systemkritiskt och ideologiskt grundat

Dessa motioner vill förtydliga vad vi menar med socialism och antikapitalism, beskriva kapitalismens exploatering och/eller tydliggöra vilket slags samhälle vi vill se:

B 18, B 17, B 37, B 14, B 21, B 24, B 26, B 153, B 152

Dessa motioner vill ändra rubriken och helt eller delvis skriva om delen ”Ut ur fossilberoendet” för ett breddat perspektiv på alla miljökriser och konkretisera vad som behöver göras för en jämlik omställning:

B 485, B 488, B 487, B 477, B 238

Dessa motioner vill bättre beskriva hur alla miljökriser är sammanlänkade och beror på kapitalismen och/eller måste lösas genom minskad överkonsumtion och ett skifte till cirkularitet:

B 245, B 253, B 709, B 48, B 81, B 64, B 62

Dessa motioner vill införa skrivningar om planetära gränser, gränser för tillväxten och/eller klimaträttvisa:

B 870, B 82, B 262, B 37, B 297, B 308, B 417, B 555, B 913, B 542

Hannes Anagrius

Medlem i Vänsterpartiet Skärholmen

samt driver partipolitiskt obundna podden och hemsidan Tillväxtparadigmet.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!