Motion: Att betrakta teknikutvecklingen som en sakfråga, särskilt utvecklingen på informationens område, är att underskatta betydelsen av den. Det är en klart strategisk fråga med avgörande betydelse här och nu för samhällsutvecklingen.

Teknologin för att förstå, hantera och producera i princip allt som information – livsmedel, industriproduktion, hälsovård, arbete, transporter… – utvecklas i ett rasande tempo. Grejen med information är att den är oerhört billig att kopiera, sprida och skala upp. Marginalkostnaden går mot noll. Det möjliggör ett helt annat utbud, eliminering av brist.

Därför hotas nu kapitalet, för utan brist uppstår ingen marknad där folk är villiga att betala ett pris. Och om produkterna inte säljs som varor kan kapitalägarna inte utvinna någon profit.

De försöker därför skapa äganderätter till informationen och begränsa tillgången för att skapa konstgjord brist och upprätthålla prismekanismen. Streamingtjänster för film och musik ligger nära till hands som exempel. Men artificiell brist sprids till att fler produktområden i takt med att informationens betydelse som produktionsmedel växer.

Om informationen istället är i det allmännas händer öppnar det dörrar till friare och rikare liv bortom brist – ett allmänt överflöd. Men i kapitalisternas händer riskerar den istället för befrielse från lönearbete leda till ett allt hårdare arbete där maskinerna blir ett medel för kapitalet att disciplinera arbetskraften. Istället för utrotning av svält och en livsmedelsproduktion inom ekologiska gränser riskerar de nya informationellt framställda livsmedlen blir lyxkonsumtion på överklassens tallrikar. Istället för en preventiv hälsovård för alla riskerar vi en ekonomisk elit av supermänniskor som lever längre än oss andra.

Det är positivt att förslaget nämner att teknikskiften har betydelse för maktrelationerna. Men den strategiska betydelsen för klasskonflikterna i vår tid borde belysas mer, och möjligheterna att utmana de kapitalistiska produktionsmetoderna borde framgå i ett socialistiskt partis program.

Det är snarare en uppgift för kommande programkommission att hitta ”ett språk” för detta som är förankrat i partiet och går i hand med övriga programmet. En bra början är att flytta texten om att ”utveckla tekniken” från avsnittet om sakfrågor till avsnittet om strategiska frågor.

Vi yrkar

Att stycket med rubriken ”Utveckla tekniken”, rad 1224 till 1250, flyttas från avsnittet ”Vänsterpartiets grundsyn i sakfrågor” till avsnittet ”Strategiska reformer”.

Vänsterpartiet Hällefors

Johan Stolpen, Hällefors

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!