Uteslut konsulter för vinster i välfärden.

Motion: Om uteslutning 

Kunskap som de förtroendevalda inhämtar i sina politiska uppdrag får inte användas för att hjälpa kapitalister att göra vinster med statens pengar. Partiet utesluter medlem som blir konsult åt företag som gör vinster i välfärden eller som öppnar egen verksamhet med samma ändamål.

Jag föreslår att göra ett tillägg i rad 146.

Föreslår kongressen att besluta:

Medlem som uppträder mot partiets program bryter mot stadgarna, agerar konsult åt privata företag som gör vinster i välfärden, tillhör konkurrerande politiska parti eller på annat sätt allvarlig skadar partiet kan uteslutas.

Claudia Velásquez, Vänsterpartiet Helsingborg

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!