bild på tipp, mur och fin värld.

Det går inte att organisera arbetet på ett bättre sätt och skapa friare liv för flertalet utan att överskrida det kapitalistiska produktionssättet, precis som kapitalismen trängde ut äldre produktionsätt. Vi är inte förtjänta vare sig av att rygga för det eller ignorera det för att förenkla vårt ledande program. Det blir mycket tydligare för läsaren vilka vi är och vad vi är, om vi anger att socialism strävar bortom kapitalismen. Det är också en kompassriktning vi inte ska ge avkall på. Den har i högsta grad betydelse för hur vi som rörelse agerar här och nu.

”Bra skolor, bostäder och möjligheter i livet för alla” är jätteviktigt och något vi självklart jobbar för. Men socialism är något mer än 70-talssverige. Fast sätter vi upp det som vårt mål kommer vi strukturera vår rörelse utifrån det.

Frågan om definitionen av socialism handlar om hur vi ser på villkoren för socialistisk samhällsförändring. Är det en lång utvecklingsprocess, samhällsförbättringar steg för steg och försvar av dessa under lång tid; då är det möjligen inte aktuellt här och nu att tala om kapitalismen, systemet som ska övervinnas.

Men om det antagandet inte stämmer? Om bestående frigörelse sker i kortare och mer dramatiska processer? Om vi väger in en marxistisk analys inte bara av det politiska subjektet utan också av produktivkrafterna; kan den teknologiska och kunskapsmässiga utvecklingen skapa revor i kapitalismen, öppningar för politiska subjekt att agera i, som kommer snabbt på och är öppna kort tid, under mer omvälvande förlopp? Då behöver vi vara strukturerade för att utmana kapitalismen. Det finns ingen motsättning mellan det och att bygga sammanhållning och förhandlingsstyrka idag; det är snarare en förutsättning.

Inom inte allt för långt tid kommer vi ha ett ännu större och betydligt mer påtagligt problem med teknologisk arbetslöshet än idag. Om dagens system är intakt kommer de arbetande klasserna ta smällen, samtidigt som det ligger en frigörande potential i utvecklingen. Hur bemöter vi exempelvis det?

Vi yrkar

att texten från och med ”framåt” på rad 902 till och med 909 stryks och ersätts med:

innebär att arbeta tillsammans för strategiska reformer som utmanar det kapitalistiska systemets gränser. Reformer som människor inte vill förlora när de väl vunnits, utan är beredda att försvara, för kapitalet kommer att bekämpa dem. Bestående frigörelse kräver därför att vi överskrider det kapitalistiska produktionssättet. Vi vill skapa ett jämställt och socialistiskt samhälle där vi lever friare, rikare och större liv.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!