Bild på kapitalistiskt smutsigt samhälle, en å och ett vackert socialistiskt samhälle med grönska och glädje.

Motion: Socialistisk övergång

Vänsterpartiet bedriver för närvarande en kapitalistisk ekonomisk styrning. Den tar sig uttryck i att vara lite mer folklig i sina krav än socialdemokraterna. Det är en politik som försöker mildra de negativa konsekvenserna för folket av det kapitalistiska systemet.  Att det socialdemokratiska styret misslyckats är ju uppenbart när fler miljardärer än någonsin finns i Sverige medan det gått åt andra hållet för folket.

Genom sin politik har socialdemokraterna skapat ett inbillat välstånd genom utnyttjande av fattigdomen i andra länder. Genom att skapa en medelklass som inte längre vill kalla sig arbetare fast de går till jobbet varje dag. En medelklass som socialiserar sig med kapitalet för att de är rädda att förlora sitt välstånd. En medelklass som förlorat sin klassanalys och solidaritet med de sämre ställda.

Genom att hela tiden sträva efter ökat vinst och därmed ökad försäljning, så exploateras jorden på ett negativt sätt. Det tar sig i uttryck i bl.a. försämrat klimat.

Det är därför viktigt att Vänsterpartiet tar ut en strategi för en socialistisk ekonomi. En ekonomi som tar hänsyn till miljön och vår egen försörjning.

Jag yrkar på

Att partiet utreder hur en socialistisk ekonomi kan komma att se ut och hur övergången ska gå till.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!