En bild på et klasslöst samhälle med fria människor.

Förslaget som den ser ut kan i vissa delar komma från ett icke socialistiskt parti som vill ha rättvisa utan att utmana kapitalet. Vi måste urskilja oss från högern. Vi måste kunna vara unika i att visa vägen med en ideologi som håller. Vänsterpartiets förslag ska inte passa in hos många partier för då blir vi inte relevanta.

Vi yrkar

Efter rad 33  lägga till följandet:

Vår vision är ett samhälle där principen ”från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” blir en verklighet.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!