Ett partiprogram med texten "Whya a new party program?"

Partiprogrammet som ska upp på kongressen i maj har många brister. Det är urvattnat och står inte upp tydligt nog för Vänsterpartiets socialistiska, antirasistiska och feministiska grund. Birka Vasa anser att en återremiss inte är nog för att rädda detta program, istället bör förslaget avslås helt. Vi föreslår därför att ta tillbaka det gamla partiprogrammet som tydligt står upp för Vänsterpartiets ideologi och vår ställning i viktiga frågor, såsom internationell solidaritet och kritik mot det kapitalistiska systemet. Dock ser vi ett behov av att det gamla programmet moderniseras och kortas ned.

Motionen är följande:

Varför ett nytt partiprogram?
Partiprogrammet som antogs på 2016 års kongress är i huvudsak bra men behöver uppdateras utifrån den samhällsförändring som varit och de kongressbeslut som tagits efter 2016. Programmet kan med fördel förkortas och bli mer koncist.

Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förslaget till nytt partiprogram avslås och att det nuvarande programmet revideras utifrån ovan.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!