Bild på vågskål som väger för- och nackdelar.

Teknisk utveckling har historiskt sett haft en sammantaget positiv effekt på samhället, men användning av vissa tekniker har haft stora negativa konsekvenser som har kunnat undvikas med en starkare försiktighetsprincip. Klimatförändringar, kemiska föroreningar, plast i naturen, radioaktiva utsläpp, missbildningar till följd av läkemedel, påverkansoperationer i sociala medier, hackerattacker på infrastruktur, är alla negativa konsekvenser av nya tekniker som införts utan tillräckliga säkerhetsmekanismer.

Det finns en drivkraft från marknaden att få teknisk utveckling att gå så fort som möjligt med så få spärrar som möjligt för att vinna i konkurrensen mot företag i andra länder eller områden. Så länge en stor del av den tekniska utvecklingen sker på marknaden krävs att vi reglerar tekniken för att hålla den säker.

Teknik håller på att bli en allt större del av samhället och tekniska lösningar blir både kraftfullare och mer komplexa och därför svårare att förstå för de som inte är ämnesexperter. Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går oerhört fort och lovar många positiva effekter. Samtidigt finns stora risker. Att mänskligt arbete byts ut i stor skala mot AI leder till en maktförskjutning från arbetare till de som äger produktionsmedlen. När både mänskligt handarbete kan göras av robotar och mänskligt tankearbete kan göras av AI, finns risk att kapitalet blir helt oberoende av arbetare. Utöver det varnar flera ledande forskare inom AI för risken att AI utrotar mänskligheten.

Därför yrkar vi att stycket:

“Teknikutveckling har stor potential till positiva effekter, men också stor potential till oavsiktliga negativa effekter. Vi vill se en teknikutveckling med en stark försiktighetsprincip där risker med nya tekniker utreds i samband med att de utvecklas och innan de får spridning.”

ska skrivas in under rad 1236.

Underskrivet,

Vänsterpartiet Vita Bergen,

Vänsterpartiet Västra Södermalm,

Petter Säterskog,

Bart Olsthoorn

Vill du eller din förening också skriva under motionen? Kontakta Petter Säterskog på petter.saterskog@gmail.com

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!