Ett timglas framför en klocka och ett konferensbord.

Motion: Rotation på poster – max 12 år i partistyrelsen

Enligt våra stadgar strävar partiet efter ”spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och parlamentarisk representation”. Kongressen 2012 beslutade att ”partiet verkar för att heltidspolitiker lämnar platsen efter tre mandatperioder”.

För att möjliggöra en dynamisk och inkluderande partistruktur föreslår vi en begränsning av antalet kongressperioder för ledamöter i partistyrelsen. Ingen ledamot i partistyrelsen bör sitta mer än 6 kongressperioder, vilket motsvarar 3 riksdagsmandatperioder eller 12 år. Förslaget grundar sig i övertygelsen att längre tid i en ledande position kan leda till maktackumulation och stagnation, vilket riskerar att skapa brist på mångfald och förnyelse inom partiet.

Förändringen kommer att säkerställa regelbunden förnyelse av ledarskapet. Genom att ge fler medlemmar möjlighet att delta i beslutsfattandet och främja ett ständigt inflöde av nya idéer och erfarenheter, stärker vi vårt partis förmåga att förbli relevant och anpassa sig till föränderliga behov i partiet och samhället.

Vi uppmanar därför alla medlemmar att stödja denna motion för att stärka vårt partis demokratiska grund, motverka stagnation och främja en kontinuerlig förnyelse.

Vi yrkar

– att en ledamot inte ska sitta i partistyrelsen mer än maximalt 6 kongressperioder, vilket motsvarar 3 riksdagsmandatperioder eller 12 år.

Jonas Karlsson, Vänsterpartiet Vantör

Monica de Santa Cruz, Vänsterpartiet Kungsholmen

Patricia Escalante, Vänsterpartiet Malmö

Mesir Taki, Vänsterpartiet Järfälla

Jacob Johnson, Vänsterpartiet Uppsala

Agneta Eriksson, Vänsterpartiet Linköping

Annika Lillemets, Vänsterpartiet Linköping

Lisbeth Henriksson, Vänsterpartiet Linköping

Gunilla Nylund, Vänsterpartiet Linköping

Roger Jönsson, Vänsterpartiet Linköping

Elin Andersson, Vänsterpartiet Linköping

Agneta Melin, Vänsterpartiet Linköping

Örjan Albihn, Vänsterpartiet Linköping

Åsa Walan, Vänsterpartiet Linköping

Curt Benckert, Vänsterpartiet Linköping

Therese Milton, Vänsterpartiet Linköping

Martin Forsman, Vänsterpartiet Linköping

Kerstin Sagström, Vänsterpartiet Linköping

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!