Bild på en stad med fin park och lekmöjligheter.

Motion: Nationellt program för att motverka kriminalitet

Kriminalitet och det dödliga våldet utgör en allvarlig utmaning för vårt samhälle och det är avgörande att vi, som ett progressivt och engagerat parti aktivt utvecklar vår politik. Denna motion syftar till att stärka vårt arbete för att förebygga kriminalitet och skapa säkrare och mer hållbara samhällen. Vår tidigare rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker har tillsammans med andra riksdagsledamöter skrivit fyra olika motioner som omfattar kriminalpolitiken i bred mening, dock bara som motioner och därav saknas en nationell handlingsplan. Vi som parti behöver ställa oss frågan hur vi vill arbeta med kriminalpolitiska frågor och vi behöver vara tydligare om hur vi vill minska kriminalitet på kort och lång sikt.

Ekonomiska ojämlikheter, social utsatthet, rasism och bristen på meningsfulla möjligheter är faktorer som kan skapa en grogrund för gängkultur och kriminalitet. För att bryta denna destruktiva utveckling är det avgörande att rikta uppmärksamheten mot att bygga upp samhällsstrukturer som främjar inkludering, utbildning fritidsverksamheter och möjligheter för barn och unga, men också möjliggör för föräldrar att utveckla meningsfulla liv med god levnadsstandard.

För att bygga ett samhälle för alla är det nödvändigt att titta bortom enbart straff och i stället adressera orsakerna till kriminalitet. Socioekonomiska faktorer, utbildning, socialt stöd och lönearbete med schyssta arbetsvillkor spelar en central roll i att förebygga att människor inte hamnar i kriminalitet. Att betona förebyggande insatser och rehabilitering framför straff kan vara avgörande för att hantera kriminalitet på ett hållbart sätt och skapa långsiktiga positiva förändringar i samhället.

Yrkande:

  • Att partiet tar fram ett nationellt program för att motverka kriminalitet med utgångspunkt i att inkludering och välfärd är de viktigaste faktorerna.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!