Motion om reformer som utmanar nuvarande maktförhållanden

Mycket av kritiken mot förslaget till nytt partiprogram har handlat om den nedtonade roll som socialism fått. Men även om kongressen förhoppningsvis kommer att ge begreppet en mer framträdande roll får det inte bara bli en till intet förpliktande plym.

Den stora utmaningen är att koppla samman alla de krav som bostadslösa ungdomar, utsliten vårdpersonal eller kompromisslösa klimataktivister ställer just nu med en kamp för ett annat samhälle.

Vi måste redan nu formulera och ta kamp för de krav som är nödvändiga och samtidigt vara tydliga med att många av dessa också utmanar de nuvarande maktförhållandena i grunden.

Diskussionen om reform eller revolution är en återvändsgränd, påpekade redan Vänsterpartiets legendariske partiledare CH Hermansson. Inget krav, ingen strid för förbättringar är oviktig, inget framsteg, ingen vinst för liten att kämpa för. Men det gäller att inte stanna på halva vägen, menade Hermansson, och argumenterade för reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder väg för ett annat sätt att organisera samhället.

Vi yrkar därför

att raderna 743-59 ersätts med följande formulering,

Vi vill genomföra reformer som både gör livet rikare och friare, här och nu, och bygger upp människors möjligheter att driva sina intressen framöver

Det kräver en medveten inriktning på att förändra samhällsförhållandena i grunden

en strategi som överskrider ramarna i riktning mot en förnuftigare ordning bortom dagens kortsiktiga marknadskalkyler.

Den stora utmaningen är att koppla samman alla de krav som bostadslösa ungdomar, utsliten vårdpersonal eller kompromisslösa klimataktivister ställer just nu med en kamp för ett annat samhälle. Det är uppenbart att ett sådant program kräver ingripanden som utmanar marknad och kapital.

Bostadskrisen kan inte lösas på kapitalets villkor. Återskapandet av den solidariska välfärdsstaten kräver djupa ingrepp i det privata ägandet  För att inte tala om vad klimatkrisen kräver av långtgående samhällsförändringar.

Inget krav, ingen strid för förbättringar är oviktig, inget framsteg, ingen vinst för liten att kämpa för. Men det gäller att inte stanna på halva vägen Vad som behövs är att redan nu ställa krav på reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder väg för ett annat sätt att organisera samhället.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!