Bild på ett folkhav och en näve och massa ikoner i av kamp i mitten.

Motion: Makten byggs underifrån

Programförslaget nämner på flera ställen vikten av sociala rörelser för att uppnå viktiga politiska reformer men undviker att närmare diskutera de kampformer som varit nödvändiga för att vinna dessa framgångar. De strejker, demonstrationer, ockupationer, ja ibland – som när det gäller rösträtten – hot om revolutioner som varit en förutsättning för att utveckla rörelsernas fulla styrka försvinner bakom vaga formuleringar om ”förhandlingsstyrka”.

Vi föreslår därför

att raderna 638-39, från och med ”Vi vet…” ersätts med

I själva verket är alla viktiga sociala reformer och varje steg mot ökade demokratiska rättigheter ett resultat av sociala rörelsers kamp.

Samtidigt vet vi att genomförandet av sådana reformer kräver att arbetarrörelsen och andra sociala rörelser använder en bred palett av kampformer där strejker, demonstrationer och olika former av civil olydnad spelat en avgörande roll.

Kjell Östberg, Erik Dahlroth, Håkan Blomqvist

V Södermalm

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!