En mötessal med stor återvinningssymbol på väggen.

Stadgeändring – Miljökommission inrättas

BAKGRUND

Vänsterpartiet har idag en programkommission som enligt stadgarna (§123) främst har i uppdrag att skapa debatt. Kommissionen ska också utveckla partiets programmatiska ställningstaganden och till kongressen föreslå förändringar rörande partiprogrammet. Det är viktigt att ett parti kan göra dessa saker och därför finns den. Den eldar på det praktiska.

Minst lika viktigt är det att alla som har förmåga engagerar sig och sina organisationer i klimat och miljöfrågor, eftersom miljöfrågan inte väntar, utan måste tas tag i nu, här och av oss. Därför är det hög tid att även inrätta en stadgereglerad miljökommission som diskuterar, elektriserar och arbetar med förslag till praktisk politik.

ARGUMENT

Miljökommissionen kan dammsuga samhälle och internationell utveckling för att hitta alla olika framsteg på miljöområdet, som samhällen och partier gör, för att på så sätt utveckla Vänsterpartiets miljöpolitik. Miljökommissionen är så viktig att den behöver få ta plats hela vägen in i stadgarna. Den blir jämbördig med andra kommissioner och är aldrig ett dekorativt oreglerat tillval.

Vänsterpartiet har ett klimatnätverk vilket är bra. Nu behöver miljöarbetet ges samma framskjutna och tydligt reglerade plats som programkommissionen redan har, med den högre status som följer med en formaliserad reglering i stadgarna. Planeten kan inte vänta. Det är nu dags för nästa steg.

LÖSNING

Vänsterpartiets miljökommission kan koncentrera sig på miljöfrågor, och genom sitt regelbundna strukturerade arbete samla rörelsen, och ta både miljöfrågorna och medlemmarnas engagemang på det allvar bara en demokratiskt vald kommission kan. Vänsterpartiets miljökommission behöver därför skapas omedelbart och börja arbeta. Paragrafer kan skrivas med tiden.

YRKANDEN:

att en miljökommission inrättas och regleras i en eller flera paragrafer i stadgarna.

att partistyrelsen ser till att ett förslag till stadgeändring tas fram, som ger en miljökommission en eller flera paragrafer i stadgarna, och förespråkar förslaget i en proposition.

att antalet paragrafer i stadgarna som rör en miljökommission inte ska understiga det antal paragrafer i stadgarna som rör programkommissionen.

att paragrafer i stadgarna som rör en miljökommission ska innehålla hela, eller delar av, ett eller flera av följande tre stycken;

Miljökommissionens uppgift är att stimulera till debatt om för partiet väsentliga teoretiska, ideologiska och strategiska frågor på miljöområdet, att utveckla partiets programmatiska ställningstaganden på miljöområdet och att lägga förslag till kongressen i frågor som rör miljö och klimat.

Miljökommissionen yttrar sig över kongressmotioner som rör miljöområdet.

Miljökommissionen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till partistyrelsen.

Den som vill underteckna motionen skriv till mig Jack på följande epostadress:  jackljunggren@hotmail.com

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!