Bild på palestinsk flagga, massa folk och två floder mellan två berg.

Vi behöver uppdatera vår Palestina-politik!

Osloavtalet var redan när det skrevs 1993 till nackdel för det palestinska folket, men då fanns det i alla fall hopp om att båda parter skulle hedra avtalet och att freden var inom räckhåll. Det har nu gått 30 år. Israel har varit makalöst framgångsrika när det gäller att skapa “facts on the ground”. Genom fysiska murar, bosättningar och nya gränsdragningar har det ursprungliga Palestina hackats i spillror. För att inte tala om den senaste tidens bombningar och fördrivningen av närmare två miljoner Gaza-bor. 

Israels framfart, med stöd av USA, har gjort en tvåstatslösning om inte omöjlig så mycket mycket svår. Ändå pratar Vänsterpartiet fortfarande enbart om en tvåstatslösning. Vi upprepar gång på gång att det är 1967-års gränser som gäller, trots att vi vet att förutsättningarna för två stater utifrån denna gränsdragning har förändrats radikalt. 

Fler och fler fredsvänner tvivlar på att en tvåstatslösning över huvud taget är möjlig. 

Vi skulle vilja tro att det kan finnas andra mindre segregerande lösningar, till exempel en enstatslösning över hela Israel-Palestina där alla invånare har samma rättigheter. Ett multietniskt land där judar, muslimer, kristna, ateister och andra minoriteter på riktigt kan leva sida vid sida. Vi tycker att det är dags att vi förändrar vår Palestina-politik! Istället för att låsa fast oss vid en tvåstatslösning som det enda rätta borde vi erkänna att de förändringar som har skett sedan Osloavtalet har påverkat möjliga lösningar. Vi behöver vara mer öppna för att palestinierna och israelerna kan ompröva det gamla avtalet och vara kreativa för framtida lösningar.

Vi behöver också erkänna palestinska flyktingars rätt att återvända, och deras rätt att få tillbaka eller kompenseras för det land som exproprierats.

Vi föreslår:
Att Vänsterpartiet öppnar upp för fler lösningar i Palestina-Israel-frågan än tvåstatslösningen; med utgångspunkt i upphörande av Israels ockupation och bosättningar, flyktingarnas rätt att återvända, och där alla medborgare kan leva i fred och rättvisa. 

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!