Bild på stort peacetecken en flagga med duva och en massa människor som håller varandra i händerna.

Ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund

Ambitionen att vara pedagogisk och istället för ett klassiskt partiprogram erbjuda en ”berättelse” kanske har sina poänger, (det kan jag inte bedöma). Ett partiprogram är däremot, som jag ser det, inte i första hand en reklamskrift – sådana kan vi göra på andra sätt efter behov – utan de principer, strategier och målsättningar vi förenas kring. Som många medlemmar påpekat riskerar partiets profil och grund bli otydligt i berättelseformatet. Än viktigare är det därför att kongressen tydligt slår fast vilka vi är som parti med kontinuitet till våra grundläggande socialistiska principer.

Portalparagrafen i det liggande programförslaget bör därför skrivas om för att återknyta till partiets tidigare formuleringar anpassade till vårt nuvarande läge.

Jag yrkar därför

att rad 2-4 ändras till:

”Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi samlar människor för att ersätta kapitalismen med ett demokratiskt socialistiskt samhälle, där alla kan leva i trygghet, frihet och jämlikhet.”

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!