Kongressdeltagare på golvet i stor kongressal med texten ideologi skriven på massa ställen bakom mötespresidiet.

Motion: Varför behöver ett parti ett dokument som förklarar partiets ideologi?

För att svara på den frågan så måste man först definiera vad som är ideologi, och vad som är politik.

För att ta ett exempel.

Vi vill leva i en demokrati”, det är vår politik. Vad vi definierar som demokrati och varför är vår ideologi.

Vår åsikt är att ett partiprogram skall beskriva och förklara de begrepp och förutsättningar som utgör partiets gemensamma grund för att skapa förslag till lösningar på nutida och kommande samhällsproblem.

För att kunna skapa förtroende för vår politik så måste vi kunna svara på frågan “Varför….?.”

Om man som Socialdemokraterna definierar sin ideologi som summan av sina politiska förslag hamnar man i ett besvärande cirkelresonemang. Orsaken till att “vi vill leva i en demokrati” är att “vi vill leva i en demokrati”. Ett påstående som inte är ett verktyg för att ta ställning i olika samhällsproblem.

Vi hävdar att vänsterpartiets 30000 medlemmar inte står på en gemensam ideologisk grund, helt enkelt för att det inte har funnits någon sådan att ta ställning till. Förhoppningsvis så tycker de ändå att majoriteten av partiets politiska förslag är något de kan ställa sig bakom. Men ett sådant förhållande skapar inte ett deltagande i utveckling av partiets ståndpunkter.

Risken är stor att politiska förslag baseras på att röstmaximera istället för att vara en logisk utveckling av vad vi gemensamt förstår och kämpar för.

Som det är underförstått i inledningen, så anser vi att förslaget till Partiprogram inte uppfyller kraven för ett ideologidokument.

Och eftersom vi inser, att ett Partiprogram som svarar på, vad är pengar, vad är arbete, vad är ägande, varför är demokrati det bästa sättet att styra ett samhälle, och vad är demokrati, vad är socialism, varför kollektiva lösningar och mycket mer,  inte skapas under några veckor innan motionstiden går ut.

Och eftersom vi förstår att en roman inte blir bättre av att man ändrar 3 rader i kapitel 4 och lägger till ett ord på sidan 22, så avstår vi från detaljkritik och ändringsförslag.

vi föreslår  kongressen

att:

avslå förslaget till partiprogram i sin helhet och att den nyvalda programkommissionen får nästa 4 år på sig att komma med ett dokumentförslag som kan utgöra en gemensam grund för vår ideologi

att:

programkommissionen varje halvår publicerar sitt förslag och ger möjligheter till att lämna synpunkter, för att på så sätt få ett väl förankrat förslag att anta av kongressen.

Thomas Nilsson

Vänsterpartiet Falun

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!