Bild på en församling och massa mikrofoner i luften över dem.

Motion om Intern debatt m.m. i avsnittet Vänsterpartiet i förslaget till partiprogram

I det sista avsnittet i förslaget till partiprogram beskrivs vad vi vill att partiets inre arbete ska kännetecknas av.  Vi står bakom alla stycken med undantag för det fjärde stycket. Där tycker vi dels att uttrycket stark förtroendekultur är oklart och dels saknar vi en skrivning om att vi välkomnar en intern debatt.

Uttrycket stark förtroendekultur kan tolkas både som att vi ska visa varandra förtroende och respekt medlemmar emellan men också som att vi ska visa våra valda representanter i parlamentariska församlingar, partistyrelse etc. starkt förtroende, inte ifrågasätta deras handlande och i sin förlängning avstå från att debattera den förda politiken. Vi tycker därför att med stark förtroendekultur ersätts med att vi visar varandra respekt.

Partiets inre debatt (och frånvaron av forum för den) är en återkommande fråga som engagerar många medlemmar. Vi tycker det är på sin plats att här välkomna en levande och saklig intern debatt.

Vi yrkar därför att fjärde stycket på rad 1498-1503 i avsnittet Vänsterpartiet får följande lydelse:

En av våra styrkor är att människor med olika erfarenheter, perspektiv, förslag, idéer och viljor möts hos oss. Det ger insikter som betyder mycket för att skapa ett politiskt projekt som kan samla ett bredare stöd. Därför är det viktigt för oss att vi visar varandra respekt och att alla känner sig trygga att dela med sig av hur de tänker.  Vi välkomnar också en levande och saklig intern debatt där vi lyssnar på varandras åsikter

Jacob Johnson      Uppsala

Carl Åborg             Uppsala

Anders Fraurud    Uppsala

Håkan Nyström    Uppsala

Lennart Larsson   Uppsala

Gunnar Kraft        Uppsala

Eva Britt Karlsson Uppsala

Torbjörn Björlund Uppsala

Den som vill underteckna motionen skriv till mig Jacob på följande epostadress:  axeljacobjohnson@gmail.com

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!