I mars 2022 gjorde Vänsterpartiet en helomvändning i dess försvarspolitik när man plötsligt ställde sig bakom det s.k. 2%-målet, dvs målet att 2% av Sveriges BNP ska läggas på försvaret. Det kommer innebära nästan en fördubbling av försvarsbudgeten och är händelsevis också den nivå som NATO rekommenderar sina medlemsländer att ligga på.

Samma månad gick Vänsterpartiet också ut med ett förslag om att lånefinansiera klimatsatsningar på 1% av BNP. Det blir aningen ironiskt då Försvaret står för en stor del av landets utsläpp. Exakt hur stor del är hemligstämplat, men föreningen Svenska Freds uppskattar exempelvis att enbart transporterna inom försvaret motsvarar en tredjedel av inrikesflyget. . Innebörden blir därmed att Vänsterpartiet förespråkar att vi ska lägga dubbelt så mycket på försvaret som på klimatet, samtidigt som utsikterna för att möta klimatmålen blir allt mer avlägsna. Det är en fördubbling av försvarsbudgeten samtidigt som vår välfärd går på knäna.

Den här kovändningen skedde till råga på allt endast en månad efter en kongress som antog följande formulering i valplattformen: “Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara en röst för fred och rättvisa, inte för ökad militarisering.”

Vi yrkar

Att Vänsterpartiet ska dra tillbaka stödet för 2%-målet. Vänsterpartiet ska ta fram en självständig analys av hur mycket Sverige behöver spendera på försvaret, med ett fokus på civilförsvaret för att bättre kunna möta klimatkatastrofer och pandemier, och med betoning på avspänning, inte upptrappning. Hänsyn ska också tas till de klimatutsläpp som försvaret genererar.

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck antog motionen 2024-02-03

Niklas Vanhainen, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

Lova Marcusdotter, Vänsterpartiet Birka-Vasa

Monica De Santa Cruz, Vänsterpartiet Kungsholmen

Patricia Olsson Escalante, Vänsterpartiet Malmö

Berit Sjögren, Vänsterpartiet Värmdö

Elena Karlström, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

André Ergin, Vänsterpartiet Flen

Alexandra D’Urso, Vänsterpartiet Uppsala

Gunilla Ryd, Vänsterpartiet Malmö

Thea Holmlund, Vänsterpartiet Hägersten

Hannes Willén, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

Suzan Afshar, Vänsterpartiet Järfälla

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!