Bild på en man stående på en teaterscen i en kongressal.

Vänsterpartiet, ett parti utan ideologi – men vänsterpartister har en. Vi har alla en uppfattning om varför samhället ser ut som det gör och vilka önskemål vi har för att framtiden skall bli så bra som möjligt. 

Ett parti är en grupp människor som gemensamt beslutat sig för att jobba för att förändra det samhälle vi lever i. Och dessa gemensamma beslut dokumenteras på olika sätt.

Partiprogrammet är det dokument som är minsta gemensamma nämnare för alla medlemmar i vänsterpartiet och som beslutas av kongressen, det vill säga det organ som representerar medlemmarna.

För att ni ska förstå kritiken av förslag till partiprogram skall jag definiera ideologi och politik.

Ideologi är den grundläggande uppfattningen om hur samhället fungerar och borde fungera, medan politik är förslag på konkreta lösningar av samhällsproblem.

Ideologi är inte en uppräkning av ord som socialism, antikapitalism, feminism eller antirasism. Utan en förklaring och definition av dessa begrepp.

Politik i ett parti måste grunda sig på partiets gemensamma ideologi för att helheten av alla förslag skall verka för de mål vi har som parti.

Ett exempel, vår förståelse av naturen är att den fungerar i ett kretslopp som måste vara i balans, (ideologi). Som kommunpolitiker har jag fått förtroende att besluta om markanvändningen inom ett begränsat geografiskt område (politik). Garantin för att mina beslut och politiska förslag inte ena dagen minskar CO2 utsläppen och nästa dag ökar dessa, är att alla mina beslut är kopplade till vår ideologi.

Alltså är en ideologi grunden och ett krav för att utveckla politik. Och en gemensam politik grundar sig i en gemensam ideologi. Ideologin är också facit för att vi lägger rätt politiska förslag, som tillsammans med alla andra förslag leder till de mål vi har för vårt arbete i Vänsterpartiet.

När Euklides för 2400 år sedan skulle bevisa att geometrin var sann utgick han från fem axiom (oemotsägliga sanningar) som han sedan visade hur “alla” geometriska regler vilade på. På samma sätt måste ett parti kunna visa att vår ideologi vilar på grundläggande utgångspunkter. Som Vänsterpartist så har jag självklart flera sådana grundläggande utgångspunkter.

  • Alla människors lika värde.
  • Vi är alla beroende av att vi kan byta arbete med varandra
  • Ett beslut kan bara fungera om det accepteras av en majoritet.

Men var uttrycker Vänsterpartiet sina gemensamma grundläggande utgångspunkter?

De borde stå i partiprogrammet!

Thomas Nilsson

Epost: thomas.nilsson@vfalun.se

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!