Det saknas en beskrivning av nödvändigheten att kapitalismen som helhet måste ersättas av ett annat ekonomiskt system. Detta är viktigt för ett socialistiskt parti att ha med i sitt partiprogram.

Jag yrkar därför att:

Efter rad 839 ska följande text skrivas in:

Men med vår vision om ett socialistiskt samhälle är det också nödvändigt att samhällets viktigaste produktion av varor och tjänster ägs gemensamt och med kontroll av det finansiella systemet. Så länge detta inte sker kommer kapitalismen att vara vårt ekonomiska system med fortsatt vinstjakt och exploatering av jordens resurser vilket hotar  människans hela existens.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!