Bild på en å en dimmig morgon med emblem i rött och grönt över.

Kanske behöver inte ett partiprogram vara så långt och detaljerat? Känslan av att alla viktiga ståndpunkter ska stå med får ju till följd att många vill lägga till egna hjärtefrågor och göra programmet än längre.

Jag hittade denna ”principdeklaration” från ett av Portugals små vänsterpartier. Partido Livre betyder antagligen inte ”gratis fest” som google ville få det till utan ”Fria partiet”. Deras program är en kortfattad uppräkning av de principiella utgångspunkter partiet har för sin politik. Innehållet skulle kunna se lite annorlunda ut för vårt parti, men formen tycker jag har mycket som talar för sig.

Här kommer deklarationen i sin helhet. Detta är en google-översättning med en sådans brister, men det portugisiska originalet finns på https://partidolivre.pt/declaracao-de-principios-2-2

Principdeklaration
– Godkänd vid mötet den 16 november 2013 –

För hundra år sedan störtade Europa in i det första kriget under ett tragiskt århundrade. Portugal var inte immun mot denna historia. I dag riskerar Europa att misslyckas med sitt löfte om delat välstånd, demokrati och grundläggande rättigheter för alla. Portugal kommer inte att vara immunt mot ett sådant misslyckande. Detta är en historia som håller alla medborgare ansvariga.

Det är i medvetenheten om de svåra val som denna kris innebär för oss som vi beslutade att grunda ett politiskt parti baserat på de fyra pelarna friheter och medborgerliga rättigheter; jämlikhet och social rättvisa; fördjupningen av demokratin i Portugal och uppbyggnaden av en europeisk demokrati; och ekologi, hållbarhet och respekt för miljön.

Vi började denna resa med tre huvudmål, gemensamma för många andra portugisiska medborgare. För det första, befria Portugal från ekonomiskt beroende och ekonomisk och social underutveckling. För det andra, skissera en utvecklingsmodell för landet baserad på att värdera människor, kunskap och territorium. För det tredje, uppfylla dessa mål genom en djupgående demokratiseringsprocess och ökad delaktighet av medborgarna i politisk handling och representation.

Vi anger som våra principer:

Universalism. Vi förstår mänskliga rättigheter som universella, både i deras civila och politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga dimensioner. Vi försvarar dessa rättigheter utan några undantag, oavsett om det beror på taktisk bekvämlighet, politisk närhet eller ideologiska släktskap. Tillgången till offentliga bestämmelser inom hälsa, utbildning och social trygghet måste också vara universell.

Frihet. Som personlig autonomi, förverkligande av mänsklig potential och kollektiv utveckling är Frihet utgångspunkten för vår partipraktik, men också ankomstpunkten för vår politiska praktik.

Jämlikhet. Vi förespråkar inte bara likhet inför lagen eller lika möjligheter, utan också rättvisa i resursfördelningen och en progressiv utjämning av möjligheter och levnadsvillkor. Vi förstår jämlikhet som en av de kännetecken som är nödvändiga för den ekonomiska och sociala utvecklingen av ett samhälle, särskilt i det portugisiska fallet, där ojämlikheter har medfört enorma kostnader.

Solidaritet eller broderskap. Solidaritet är materialiseringen av en känsla av broderskap i konkreta förbättringar av levnadsvillkoren för våra medborgare, särskilt de som befinner sig i en situation av större sårbarhet eller beroende. Målet för solidariteten är att korrigera ekonomiska och sociala orättvisor.

Socialism, i betydelsen att vägra kommersifiering av människor, arbete och natur, och i den meningen att staten ges garantin för tillämpning av principerna om universalitet, frihet och lika möjligheter. Även om statliga eller statliga åtgärder är avgörande för att skapa en blandekonomi, i allmänhet med tre sektorer (privata, offentliga och associativa/kooperativa), är vår socialism inte statism.

Ekologi. Alla ideologier och politiska ambitioner måste finna sina gränser i naturens konkreta, fysiska verklighet. Vår förståelse av politisk ekologi inkluderar att främja en kultur av hållbarhet, respekt för naturen, rimlig användning av resurser och förlängning av naturligt välbefinnande för kommande generationer.

Europeanism. Efter de stora tragedierna på 1900-talet fortsätter förverkligandet av en europeisk demokrati att vara en av de stora utmaningarna i nutiden, inte som ett konkurrensprojekt med andra regioner i världen, utan som en erfarenhet av att utöka suveräniteten, skapa en transnationell demokrati, utveckling av internationell rätt och försvar av mänskliga rättigheter.

Vår plats är mitt till vänster. Vi förstår det som vår plikt att söka och uppnå öppna, tydliga och transparenta konvergenser, att skapa en progressiv majoritet som kan skapa ett politiskt alternativ i Portugal och Europa.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!