Bild på kongressal med vågskål

Med bakgrund i Vänsterpartiets tillväxt de senaste tio åren föreslår partistyrelsen, i sitt stadgeförslag 4: ”Ett växande parti”, att utreda sin egen roll och uppdrag. Även om detta kan verka som ett logiskt steg i ett växande parti, väcker förslaget oroande frågor om intern demokrati och maktstrukturer.

För det första saknar förslaget en tydlig målbeskrivning och ramverk för utredningen, vilket kan ge partistyrelsen för stor frihet att definiera sin egen roll. Detta riskerar att urholka den interna demokratin genom att konsolidera makten hos en liten grupp inom partiet, vilket är i direkt strid med våra grundläggande demokratiska värderingar.

För det andra belyser förslaget en större fråga om maktcentralisering. Vänsterpartiets styrka ligger i dess medlemsdrivna beslutsfattande. Att tillåta partistyrelsen att ensidigt utreda och möjligen omdefiniera sin roll kan leda till en obalans där en maktelit får oproportionerligt stort inflytande.

För att säkerställa att Vänsterpartiet förblir förankrat i våra demokratiska principer, bör vi överväga alternativa tillvägagångssätt. Exempelvis kunde en oberoende kommitté, inkluderande medlemsrepresentation från både distrikt och partiföreningar, få uppdraget att utreda partistyrelsens roll och uppdrag. Detta skulle inte bara skydda mot oönskad maktcentralisering utan också främja en bredare diskussion och delaktighet bland medlemmarna.

Genom att engagera partiets bas, medlemmarna, i denna viktiga fråga kan vi försäkra oss om att Vänsterpartiets framtid formas av kollektiv kunskap snarare än av en isolerad maktelit.

Anders Carlsson Lind, Vänsterpartiet Farsta

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!