Förslaget till nytt partiprogram inleds med och avslutas med orden trygghet, frihet och jämlikhet. Jämlikhet är partiets viktigaste idégrund; världen av igår och idag är ojämlik och detta präglar alla skeenden överallt.

Men, hur är det med begreppet trygghet? Att rika kan tryggt placera sina tillgångar i trygga fonder är inte en prioritet för Vänsterpartiet. Trygghet är ett urvattnat begrepp som lika gärna kan omfattas av den politiska högern som vänstern. I motsats till jämlikhet.

Äv värre blir det med begreppet frihet, som även det används över hela politiska skalan. Frihet från skatt, skallar ropen i partier långt från Vänsterpartiet.

Begrepp som saknas och är unika för V är solidaritet och ansvarstagande. Vi ser underordnade och svaga människor världen över och solidariserar oss med dem. I Sverige och Gaza. I motsats till andra politiska krafter

Ansvarstagande? Det är väl ett borgerligt begrepp. Nej, ett sant ansvarstagande är vänsterns hållning mot världen. Vi tar ansvar för tre världar: gårdagens människor som gick före och skapade det demokratiska samhälle vi har idag. Sjukförsäkringar, 8-timmars arbetsdag, lagstadgad semester, kvinnans delvisa frigörelse. Vänstern är inte historielös.

För det andra tar vi ansvar för dagens orättvisa värld, människor som far illa i Sverige och världen med särskild fokus på Globala Syd. För det tredje tar vi ansvar för morgondagens värld så att nya generationer kan överleva klimathot och miljöförstöring.

Vänsterpartiet kräver reformer och förändringar för att öka jämlikheten samtidigt som det värnar skyldigheter mot medmänniskor, djur och miljö. Igår, idag och imorgon.

Trots goda intentioner når inte förslaget om nytt partiprogram upp till tillräcklig kvalitet varken avseende den språkliga formen eller det sakliga innehållet. En säkert vällovlig ambition att inte stöta bort någon läsare har inneburit att en känsla, stundtals, av barnbok, alternativt en överdriven rädsla för konflikter. Bristerna är så stora att förslaget får återremitteras i sin helhet, går dessvärre inte att lappa och laga. Avslutningsvis något om bruket av pronomet ”vi”. Vi, mänskligheten, har inte vunnit våra demokratiska segrar gemensamt. Klasser, grupper, föreningar, partier har vunnit segrar i kamp mot andra. Den kampen fortsätter på socialistisk grund.

Följ med i debatten! Missa inga viktiga debattinlägg!